nl   Logo   nbr  
haven1Passanten informatie

link naar top

Wij heten u van harte welkom in onze verenigingsjachthaven "Sluis I" en doen ons best om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken. Voor uw veiligheid is ons terrein voorzien van cameratoezicht. Verder vindt u hieronder meer informatie die van pas kan komen tijdens uw verblijf in Oosterhout.

Centrum van Oosterhout

Het centrum van Oosterhout bevindt zich op loopafstand van de haven (ongeveer 10 min). Na de toegangspoort gaat u linksaf, aan het eind van deze weg gaat u weer linksaf en vervolgt u deze weg. Aan het einde van deze weg, waar u bij de verkeerslichten dient over te steken, begint het centrum. Op vrijdagavond is er in Oosterhout een koopavond. De weekmarkt is op zaterdag.

Toeristische informatie

ln het havenkantoor bevindt zich een rek met toeristische informatie, niet alleen van Oosterhout, maar ook van de wijde omgeving. De havenmeester kan u deze documentatie gratis verstrekken.

Huisvuil

Op het haventerrein van de jachthaven staat een vuilcontainer. Deze mag uitsluitend worden gebruik voor het deponeren van uw huisvuil.

Eveneens bevinden zich op het haventerrein containers en/of bakken voor diverse kleuren glas, petflessen en voor blik.

Alle andere stoffen, welke in strijd zijn met de geldende milieuwetgeving, mogen niet in één van deze containers gestort worden. wel is er in de directe nabijheid van de haven een gemeentelijke milieustraat.

KCA (Klein Chemisch Afval)

In overleg met de havenmeester kunt u uw KCA in de daarvoor bestemde container deponeren. Hieraan is per portie een bedrag van € 2,50 verbonden. Om gebruikte kunnen maken van de vuilwaterpompvoorziening dient u voor een lediging de havenmeester te raadplegen en eveneens een bedrag van € 2,50 te betalen.

Fietsen

Op de voetpaden en de steigers mag, uit veiligheidsoverwegingen, niet worden gefietst. Alleen de havenmeester maakt hierop een uitzondering.

Huisdieren

Huisdieren dienen op de steigers en het haventerrein aangelijnd te zijn en buiten het hek van de jachthaven uitgelaten te worden. Indien de behoefte toch binnen het hek heeft plaatsgevonden, wordt men vriendelijk verzocht dit direct op te ruimen.

Vissen

Vanaf de steiger en wal is vissen niet toegestaan. Vanaf de eigen boot is het wel toegestaan, mits hierbij andere schepen niet worden gehinderd.

i.v.m. ongediertebestrijding verzoeken wij u om absoluut geen eenden te voeren of etensresten in het water te deponeren.

Zwemmen

Zwemmen, zeilen en spelevaren met motorboten in de haven is te gevaarlijk en dus niet toegestaan.

Barbecueën

Omdat er in de haven geen specifieke plaats is om te barbecueën, wordt dit voor passanten niet toegestaan.

Aggregaten

Het gebruik van zowel losstaande aggregaten ars van vaste aggregaten in het schip is in de haven niet toegestaan.

Vertrek of langer verblijf

Wij bieden u gastvrijheid en zien onze gasten dan ook weer graag terug wij verzoeken u vriendelijk op de vertrek dag de door u ingenomen box voor 12.00 uur weer beschikbaar te stellen. Wilt u nog wat langer blijven, dan verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. en uiterlijk voor 10.00 uur te melden bij de havenmeester.

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich gedraagt als een goede watersporter. Het is verboden in de haven tussen 22.00 en 08.00 uur lawaai maken. Mocht u vragen en/of problemen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de dienstdoende havenmeester.

Toegangspoort

Voor uw en onze veiligheid is de voetgangerspoort gesloten. U krijgt bij uw inschrijving van de havenmeester een toegangscode, welke regelmatig gewijzigd wordt. Mocht u de code niet van de havenmeester hebben ontvangen, vraag hem/haar er om vóór u het terrein verlaat. De code voor het codeslot is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Verenigingsgebouw, de Sluiswachter

Tijdens de aanwezigheid van de havenmeester is het clubgebouw geopend. U kunt gebruikmaken van een koffie- en drankautomaat. Helaas kunnen in het verenigingsgebouw huisdieren niet worden toegestaan.

Sanitaire voorzieningen (Douches en Toiletten)

Om het toiletgebouw in te kunnen komen dient u een code te gebruiken, die u beschikbaar wordt gesteld door de havenmeester. Dit is dezelfde code maar dan afsluiten meteen # (hekje) als van de toegangspoort. De warmwatervoorziening in de douches wordt geactiveerd door 50 eurocent in de automaat te doen.

Internet

De Watersportvereniging beschikt over een draadloze verbinding t.b.v. het internet. Om hiervan gebruikte kunnen maken, kunt u bij de havenmeester de inlogcode opvragen. In ons verenigingsgebouw kunt u gratis gebruikmaken van de daar op het internet aangesloten computer.

Elektriciteit

Op de steigers 2 t/m 5 staan muntautomaten à € 1,00 per 2 kWh deze zijn 16 A gezekerd. Daar kan door u stroom worden afgenomen. Het is verboden om de vaste aansluiting van onze leden te gebruiken !!!

ALARMNUMMER 112

In het halletje voor de sanitaire voorzieningen hangt een AED defibrillator.

Bij gebruik hiervan altijd eerst het alarmnummer 112 bellen, en de havenmeester in kennis stellen, telefoonnummer 0162-426394.Belangrijke adressen en telefoonnummers

link naar top


Plattegrond

link naar top
plattegrondkopie


Proef Oosterhout september 2021

link naar topAanvraag lidmaatschap/ligplaats

link naar top

Geachte bezoeker van onze website.

Hierbij treft u enige informatie voor het aanvragen van het lidmaatschap van onze vereniging

Wilt u binnen onze vereniging in aanmerking komen voor een ligplaats, moet u eerst lid worden van onze vereniging. Personen die binnen een straal van 25 kilometer van de plaats Oosterhout (gelegen in de provincie Noord Brabant) wonen, kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.

De watersportvereniging Sluis 1 bestaat uit ongeveer 260 leden en heeft een accommodatie voor 137 boten met een maximale lengte van 15 meter en een breedte tot 5 meter
De haven met opstallen, hijsinstallatie voor boten tot een maximum gewicht van 15 ton, alle drijvende afmeerfaciliteiten, onderhoudsmaterieel en bijbehorende terreinen met afrastering, zijn eigendom van de vereniging.
De haven is volledig door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen en wordt door de leden onderhouden.
Van leden die een ligplaats hebben of daarvoor in aanmerking wensen te komen, wordt dan ook verlangd, dat ze op jaarbasis een aantal uren meewerken aan het onderhouden van de haven, de z.g. verplichte werkuren.

Momenteel kent de vereniging een wachtlijst voor aspirant-leden die lid willen worden van onze watersportvereniging.

Door op de button “inschrijfformulier ” te klikken kan men een aanvraag indienen om op de wachtlijst voor aspirant-leden geplaatst te worden.
Het is van belang dat u het inschrijfformulier volledig invult en voorziet van uw handtekening. Het formulier moet schriftelijk ingediend worden.

Het postadres van het secretariaat van de watersport vereniging Sluis 1 is:
Korenbocht 15
4905 AS te Oosterhout.

Heeft het secretariaat u inschrijfformulier ontvangen dan worden uw gegevens in onze administratie verwerkt en ontvangt u hiervan een bevestiging.

Bent u op de wachtlijst aspirant-leden geplaatst is een betaling van contributie gelden niet van toepassing.

Wanneer u voor het lidmaatschap in aanmerking komt, wordt u door het bestuur telefonisch of schriftelijk benaderd en voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd.

Hoelang deze periode kan duren is helaas moeilijk te bepalen. Dit is afhankelijk van de huidige wachtlijst en het aantal opzeggingen binnen onze vereniging.

Ook kunt u overige informatie aanvragen door een e-mail te verzenden naar het secretariaat van de WSV Sluis 1.
Het bestuur van Watersportvereniging Sluis 1