AANVRAAGFORMULIER voor KNIPPEN EN SCHEREN NAJAAR

 

Naam /Voorletters           :…………………………………………………..

 

Adres                              :…………………………………………………..

 

Woonplaats                    :…………………………….Tel.nr.:…………….

 

Naam Schip                   :……………………………………………………

 

Ligplaats in “den ouwe Sluis” :  Ja / Nee *                   * doorhalen wat niet van toepassing is

 

Materiaal Schip / Afmetingen : Staal / Hout / Kunststof *  L=………….m   B=…………..m

Verzekerd bij (Maatschappij)  :…………………………………………………………

 

Periode                                   :   NAJAAR   2018.

Omschrijving van werkzaamheden :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................................................

 

Formulier uiterlijk         1SEPTEMBER 2018       inleveren.

 

WSV Sluis I kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook,ontstaan tijdens hijsen , transport of staan op de wal.
Tijd knippen en scheren maximaal 4 weken.

 

Datum :……….-………-……….         Handtekening =………………………………………

 

Let op : Mocht u als gevolg van niet correcte- of ontbreken van gegevens niet bereikbaar zijn, kunnen als gevolg daarvan uw aanspraken
op een plaats komen te vervallen.
Ook kunt u aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die ontstaat als u zich niet houd aan de geldende milieu voorschriften.

 TC. P.Lips