Aanvraag lidmaatschap/ligplaats

Geachte bezoeker van onze website.

Hierbij treft u enige informatie voor het aanvragen van het lidmaatschap van onze vereniging

Wilt u binnen onze vereniging in aanmerking komen voor een ligplaats, moet u eerst lid worden van onze vereniging. Personen die binnen een straal van 25 kilometer van de plaats Oosterhout (gelegen in de provincie Noord Brabant) wonen, kunnen zich aanmelden als aspirant-lid.

De watersportvereniging Sluis 1 bestaat uit ongeveer 260 leden en heeft een accommodatie voor 137 boten met een maximale lengte van 15 meter en een breedte tot 5 meter
De haven met opstallen, hijsinstallatie voor boten tot een maximum gewicht van 15 ton, alle drijvende afmeerfaciliteiten, onderhoudsmaterieel en bijbehorende terreinen met afrastering, zijn eigendom van de vereniging.
De haven is volledig door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen en wordt door de leden onderhouden.
Van leden die een ligplaats hebben of daarvoor in aanmerking wensen te komen, wordt dan ook verlangd, dat ze op jaarbasis een aantal uren meewerken aan het onderhouden van de haven, de z.g. verplichte werkuren.

Momenteel kent de vereniging een wachtlijst voor aspirant-leden die lid willen worden van onze watersportvereniging.

Door op de button “inschrijfformulier ” te klikken kan men een aanvraag indienen om op de wachtlijst voor aspirant-leden geplaatst te worden.
Het is van belang dat u het inschrijfformulier volledig invult en voorziet van uw handtekening. Het formulier moet schriftelijk ingediend worden.
Het postadres van het secretariaat van de watersport vereniging Sluis 1 is:
Korenbocht 15, 4905 AS te Oosterhout.

Heeft het  secretariaat u inschrijfformulier ontvangen dan worden uw gegevens in onze administratie verwerkt en ontvangt u hiervan een bevestiging.
Bent u op de wachtlijst aspirant-leden geplaatst is een betaling van contributie gelden  niet van toepassing.

Waneer u voor het lidmaatschap in aanmerking komt, wordt u door het bestuur telefonisch of schriftelijk benaderd en voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd.
Hoelang deze periode kan duren is helaas moeilijk te bepalen. Dit is afhankelijk van de huidige wachtlijst en het aantal opzeggingen binnen onze vereniging.

Ook kunt u overige informatie aanvragen door een e-mail te verzenden naar het secretariaat van de WSV Sluis 1.

secretaris.wsvsluis1@xs4all.nl

Het bestuur van Watersportvereniging Sluis 1